Lịch công tác
Thứ sáu, ngày 16/04/2021
7 giờ 00

- Đ/c Hoàng Ánh Tuyết- Hiệu trưởng làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Hồng Lam- P. Hiệu trưởng làm việc tại trường

Thứ bảy, ngày 17/04/2021
7 giờ 00

- Đ/c Hoàng Ánh Tuyết- Hiệu trưởng làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Hồng Lam- P. Hiệu trưởng làm việc tại trường

Hôm nay: Thứ năm, ngày 15 / 04 / 2021
8 giờ 00

- Đ/c Hoàng Ánh Tuyết- Hiệu trưởng làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Hồng Lam- P. Hiệu trưởng làm việc tại trường