http://baoquangninh.com.vn/theo-dong-su-kien/201910/chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-quang-ninh-lan-thu-xv-tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang-2458546/
h3.jpg
kg5.jpg
kg8.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thông báo Lịch trực tết Nguyên đán năm 2021


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 15 / 04 / 2021
8 giờ 00

- Đ/c Hoàng Ánh Tuyết- Hiệu trưởng làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Hồng Lam- P. Hiệu trưởng làm việc tại trường

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.

»Xem thêm

Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.