BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2019-2020
Thích 0 bình luận
Tác giả: Đoàn Duy Thành thông tin 2020
Chủ đề: Giáo dục
Loại tài liệu: Bài báo, tạp chí
Ngày cập nhật: 21:02 03/06/2020
Lượt xem: 82
Dung lượng: 676,5kB
Nguồn: Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều
Mô tả: Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp thị xã năm học 2019-2020.

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.

Không có tài liệu khác cùng chủ đề.