Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Chín
Email: thcs.hd.ntchin@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Khu Xuân Cầm P Xuân Sơn Tx Đông Triều
Website:
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Du
Chức vụ: Giaó viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 253       Đã duyệt: 234       Tổng điểm: 948

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê