Thông tin thành viên
Họ và tên: Đoàn Duy Thành
Email: thcs.nd.ddthanh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Du
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 49       Đã duyệt: 49       Tổng điểm: 170

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê