Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Đề cương ôn tập khối 6,7,8 học kỳ 2- Năm học 2020- 2021


Đề cương ôn tập các môn học kỳ 2- Năm học 2020- 2021

Khối 6: Toán, Văn, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa, Vật lýGDCD.

Khối 7: Toán, Văn, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa, Vật lýGDCD.

Khối 8: Toán, Văn, Tiếng Anh- TĐ, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa, Vật lý, GDCD. Hóa


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu