Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Đề cương ôn tập học kỳ 1- Năm học 2020- 2021


1. Môn Toán: Toán 6Toán 7Toán 8Toán 9 

2. Môn Ngữ Văn: Ngữ văn 6Ngữ văn 7Ngữ văn 8Ngữ văn 9

3. Môn Tiếng Anh: Tiếng Anh 6Tiếng Anh 7Tiếng Anh 8Tiếng Anh 8-TĐTiếng Anh 9Tiếng Anh 9-TĐ

4. Môn Sinh học: Sinh học 6Sinh học 7Sinh học 8Sinh học 9

5. Môn Địa Lý: Địa lý 6Địa lý 7, Địa lý 8Địa lý 9

6. Môn Lịch sử:  Lịch sử 6Lịch sử 7Lịch sử 8Lịch sử 9

7. Môn Vật lý: Vật lý 6Vật lý 7Vật lý 8Vật lý 9

8. Môn Hóa Học: Hóa học 8Hóa học 9

9. Môn GDCD: GDCD6GDCD 7GDCD 8GDCD 9


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu